nicmar media - Nu blev det enklare!

Plania

INNEHÅLLER:

  • Individuell utvecklingsplan / handlingsplan
  • Automatisk närvarorapportering
  • Sökbar kompetensdatabas

FÖRDELAR:

  • Alltid tillgängligt via Internet
  • Säker e-postkommunikation
  • Flexibelt behörighetssystem
  • Egen inloggning för alla deltagare
  • Kalender med SMS-påminnelser
Plania riktar sig i första hand till organisationer som hanterar stora mängder personer, t ex i arbetsmarknadsåtgärder. Syftet är att skapa en gemensam plattform för dokumentation.

Plania anpassas efter er verksamhet och ni bestämmer alla rubriker. Plania passar även för rekryteringsfirmor och skolor.

Installation från:
9 995 kr

Månadskostnad per personal:
100 kr

Besök www.plania.se för att beställa en informationsbroschyr och testa Plania.